• 3,677 TL

  • 4,342 TL

  • 151,51 TL

  • 106.926

8.2 Yenilenebilir Enerji Uzmanları ve Danışmanlık

8.2 Yenilenebilir Enerji Uzmanları ve Danışmanlık
  • Batur Gün
  • İstanbul (Avr.) - Arnavutköy
  • +90 212
  • +90 212
  • +90 212
  • baturgun87@gmail.com

FİRMA HAKKINDA

8.2 Yenilenebilir Enerji Uzmanları ve DanışmanlıkYenilenebilir enerji alanındaki güvenilir ortağınız –15 yılı aşkın tecrübesiyle Ekim 1995’de ilk 8.2 Mühendislik Ofisinin Almanya’da Süderdeich’te Manfred Lührs tarafından kurulmasıyla 8.2 Danışmanlık’ın başarı öyküsü başlamış ve böylece rüzgar enerjisi sektörünün öncülerinden birisi doğmuş oldu. O günden beri 8.2 Almanya’da olduğu kadar uluslararası pazarlarda da sürekli büyümektedir. Bugün itibariyle 8.2 dünyanın bir çok yerindeki 24'ten fazla bağımsız ofisi ile yürütmüş olduğu 15.000’i aşkın gözetim ve denetim faaliyetleriyle, yenilenebilir enerjinin farklı alanlarında dünya çapında önde gelen uzman firmalardan biri olarak bilinmektedir.8.2, rüzgar türbinlerinin, güneş ve biyokütle/biyogaz santrallarının teknik denetim ve gözetimlerine ilave olarak, rüzgar türbini, kanat teknolojileri, titreşim analizi, videoendoskopi, anlık ekipman durumu izleme, halatla erişme tekniğiyle kanat denetimi gibi özel uzmanlık gerektiren konularda da kapsamlı danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadır.Etkin bilgi yönetimimiz sizin kazancınızTüm 8.2 ofislerinin yakın işbirliğinin yanısıra, düzenli bilgi ve deneyimin alışverişi, bu değerli bilginin sürekli aktarılmasını sağlar. Böylece, her 8.2 uzmanı, tüm birimlerin sahip olduğu ve 8.2 Akademimizdeki düzenli eğitim programları vasıtasıyla sürekli olarak iyileştirilip güncelletilmekte olan hertürlü bilgiye eksiksiz olarak erişebilmektedir. 8.2 uzmanlarının teknik bilgileri, belgeleme yetkisine sahip bürolardaki, komitelerdeki, danışma kurullarındaki ve kalite inisyatiflerindeki etkin katılım ve çalışmaları sayesinde herzaman güncel seviyededir; üstelik, uzmanlarımız, tekniknormların, temel ilkelerin ve denetim yöntemlerinin geliştirilmesi içinde etkin olarak çalışmaktadırlar.Müşterimiz olarak Siz, bu ileri seviye bilgimize ve çalışmalarımızdaki yüksek kalite düzeyimize dayanan bu benzersiz profesyonel geçmişimizden faydalanacaksınız.

Rüzgar enerjisi alanında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler:

Teknik Denetimler
Her rüzgar türbininin “maliyet – verim” oranı, tüm teknik unsurlarının kusursuz işlemesine dayanmaktadır. Bu sebeple, 8.2 uzman ekibi, gerekli tüm denetimleri ve ölçümleri yapmakla kalmayıp, rüzgar türbini ile ilgili her aksamının kalitesini de denetlemektedir.

Hizmetler
» İşletmeye ve devreye alma ile ilgili değerlendirme (gerekirse inşaat ruhsatından kaynaklanan gerekliliklerin kontrol edilmesi)
» Periyodik veya özel değerlendirmeler (örneğin Almanya’da her 2-4 yılda bir yapıldığı gibi)
» Fabrikada (sevkiyat öncesi) denetim
» Garanti süresi sonundan önceki değerlendirmeler
» Hasar sonrası sigorta şirketleri / yatırımcı ve işletmeciler / bankalar için yapılan değerlendirmeler
» Alımdan ve yeniden güçlendirmeden önceki denetimler
» Dişli kutusu, jeneratör, kanatlar vb gibi tek aksamların denetimi

Bazı Referanslar
» Fas: 300 MW’lik santralde proje sahibinin adına yapılan mühendislik
» Norveç Havoygavlen rüzgar parkı: garanti dönemi sonu ile ilgili değerlendirme
» İspanya: 90 dişli kutusunun video endoskopisi
» ABD: hasar analizleri


Danışmanlık
8.2 ekibi, rüzgar türbinleriyle olan uzun süreli deneyimleri sayesinde, teknik sorunları beceriyle saptama, böylece projelerinizi kusursuz biçimde uygulama yeteneğine sahiptir. Amacımız, rüzgar türbinlerinizin güvenilirliğini arttırmanın yanı sıra işletmeden elde ettiğiniz sonuçları veya enerji verim olanaklarınızı optimize etmektir. 8.2, ekipman tedariği ile ilgili ön görüşmelerden türbinlerin devreye alınmasından sonraki işletme dönemine kadar olan tüm süreç boyunca, türbinlerin kurulması, rüzgar parklarının planlanması, türbin imalatının kalite kontrolü ve türbinlerin satın alınması da dahil olmak üzere birlikte tüm işletme dönemi boyunca durum raporları da dahil olmak üzere her türlü teknik bilginin sağlanmasına yönelik güvenilir ortağınız olacaktır.

Hizmetler
» Üreticiler, bankalar, yatırımcılar ile yapılacak sözleşme müzakerelerinde destek
» Ekipman tedarik ve hizmet sözleşmelerinde, ayrıca dışardan hizmet alımlarında destek (örneğin zemin etüdü, rüzgar ve gürültü saptama raporları, performans ölçme)
» Türbin imalatında ve rüzgar parklarının planlanmasında deneyim
» Rüzgar türbinlerinin imalatı ve tedariği ile ilgili kalite kontrolü
» İnşaat izleme
» Teknik dokümanların/sözleşme dokümanlarının kontrolü
» Değerlendirme raporları (örneğin mahkeme görüşleri)
» Değerleme raporu
» Due Diligence

Due Diligence Projeleri
» Bulgaristan // Fransa // Almanya // Hollanda // Polonya // Romanya // Türkiye’de toplam 2.000 MW’ı aşkın proje


Ana Aksamın Ayrıntılı Değerlendirilmesi–Birinci Elden Destek!
»Anlık Ekipman Durumu İzleme Sistemi(CMS)
»Titreşim Ölçme ve İzleme
»Videoendoskopi
»Termografi
»Kanat Denetimi
»Temel İnşa Kontrolü

Anında Titreşim İzleme:
Motor arızalarından ve devredışı kalmaktan kurtulun Geniş çaplı teknikbilgimiz, rüzgar türbinlerinin farklı anlarda Ekipman Durumu İzleme Sistemi(CMS) sayesinde Anlık İzleme alanındaki 13 yıllık deneyime dayanmaktadır. 8.2, Anlık İzleme ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktadır.

»Onay belgeli Anlık Ekipman Durumu izleme CMS’mizin karada ve deniz de uygulanmasının yanısıra Anlık Temel Durumu İzleme sistemininde kurulması ve işletmeye alınması
»CMS için, Hamburg’daki ve Kiel’deki İzleme Merkezlerimizde verilerin günlük olarak kontrol edilmesi vasıtasıyla profesyonel hizmet ve destek
»İşletme yönetimi için önemli prosedür tavsiyeleriyle güncel hizmet raporları
Kendi gereklerimize göre geliştirmiş olduğumuz ve yüksek verimli algoritmalar içeren analiz yazılımımız benzersiz olup, farklı CMS’lerin sadece bir yazılım önyüzü vasıtasıyla değerlendirilmesinede olanak vermektedir. Teknik bilgi birikimimizden sizde yararlanın! Bizler sizin bağımsız CMS hizmeti sağlayıcınızız.

Titreşim Analizi:
Aktarma organlarındaki sorunların tespiti 1.300 titreşim analizi sayesinde oluşan deneyimi ile 8.2, yüksek randımanlı titreşim analizlerininde yardımıyla rüzgar türbinlerinin aktarma organlarını denetlemektedir. Uzmanlar, sonuçları değerlendirmek için, Alman sigorta şirketlerinin yüksek kriterlerini bile karşılayabilen kendi geliştirdikleri yazılımı kullanmaktadırlar.
8.2 Titreşim Analizleri’nin ana özellikleri:
»52 kHz’e kadar son derecede yüksek örnekleme oranı
»300 saniyeye kadar uzun süreli kaydetme
»4/8 kanalda sensörün farklı 16 konumuyla paralel ölçümü
»Titreşim sinyalleri ile birlikte ekseni çevresinde dönme hızının kaydedilmesi
»Devir hızının standartlaştırılması ve düzen analizi
Titreşim analizleri, teknik denetimler sırasındaki optik ve akustik incelemeden ayrı olarak aktarma organları (miller, yataklar, dişlikademeleri) üzerindeki aykırılıkları belirleme olanağıverir. Daha büyük rüzgar parklarında bile randımanlı olarak çalışabilmek amacıyla ölçme hizmeti için 7 ekibibimizile servis sağlayabilecek durumdayız. Prosedür tavsiyeleride içeren önemli raporlarımız, sizlere daha fazla emniyet ve bakım işlerinizin planlanması için uygun alan sağlayacaklardır.

Videoendoskopi:
Aksamdaki kusurların erken tespiti için 8.2, 2004 yılından bugüne kadar video kamera yardımıyla gözle inceleme imkanı veren “videoendoskopi” ile 1.000’den fazla denetim yapmıştır. Bir makinenin kovukları veya dahili aksamı gibi erişilmesi çok zor yerlerin optik olarak bukadar çabuk ve güvenli şekilde incelenmesini sağlayan başka teknik yoktur. Videoendoskopi, nesnelerin iç yapısını görselleştirmenin yanısıra, mevcut durumlarını olası kusurlara kadar saptayabilme olanağıda vermektedir. Aksamın kusurlarının erken tespit edilmesiyle, rüzgar türbinlerinin yüksek maliyetlere sebebiyet veren durma dönemlerinide azalmaktadır. Videoendoskopi, rüzgar türbinleri içinde, asıl olarak dişli kutularının denetimi için kullanılmaktadır. Ancak, 8.2 uzmanları, videoendoskopiyi jeneratörlerin, kanatların basınç odacıklarının ve diğer aksamların denetimi ve tespiti içinde kullanmaktadırlar.

Termografi:
Kablo bağlantılarındaki sorunların kolayca tespiti 8.2, rüzgar türbinlerinin veya güneş enerjisi santrallarının elektrik devrelerinin denetimi sırasında termografi teknolojisi kullanmaktadırlar. Böylece, uygun şekilde tesis edilmiş kablo bağlantılarının sebep olduğu sorunlar daha kolayca tespit edilebilmektedir.

Kanat Denetimi:
Deneyimli uzmanlar 8.2, fabrika teslimi ve garanti kabul testleri, onarım izlemelerinin yanısıra periyodik denetimler sayesinde 3.000’den fazla kanat setini denetlemiştir. 8.2, bu sektörde, elyaf takviyeli kompozitlerin kullanılmasıyla ilgili geniş çaplı teknik bilgisinden ötürü uzman firma olarak tanınmaktadır.
Kanatlar aşağıdaki şekillerde denetlenmektedirler:
»Halatla erişme tekniği (tüm yüksekliklerde)
»Platform (ilgili göbek yüksekliklerine bağlı olarak

Temel İnşa Kontrolü:
Değerlendirme ve Ekspertiz Raporları
Hasarlıtemeller, rüzgar türbinlerinin işleticileri ve sahipleri için sürekli belirsizliklere sebep olurlar. Temelin yenileştirilmesine ilişkin yatırımları korumak ve olası ilave maliyetleri önlemek için, sözleşmeyle birlikte yüksek riskler üstlenilir.

Kule Hareket Ölçümü
Kule temelindeki hareketin ölçülmesi, yenileştirmenin değerlendirilmesi ve planlanması için enönemli başlaman oktasını oluşturmaktadır. Kulenin temel içindeki sabit ankrajını yoklamak için kullanılacak olan bu ölçme yönteminin avantajlarından biri, kulelerin elastik uzamalarının tespit edilip önlerine geçilebilmesidir. Bu ölçümün çıktıları kesin sonuçlar sağlamaktadır.

Temel İnşasının, Kablo Tesisatının ve Yaklaşım Yollarının Kalite Güvencesi ve Kontrolü:
8.2 Ekibi, yılların profesyonel deneyimiyle, bu alan da ve inşaat işlerinin kontrolü yanısıra kablo tesisatı ve yaklaşım yolları sağlanması alanında artık etkin olarak çalışmaktadır. Kalite güvencesinin önemli birparçası olan sahadaki inşaat kontrolü, rüzgar türbininin kurulmasına kadar sorunsuz işletmenin garanti edilmesini ve rüzgar türbininin taşınıp kurulması sırasındaki durma sürelerinin asgariye inmesini sağlamaktadır.
İlavehizmetler:
»Temel tasarımı konusunda danışmanlık
»Rüzgar türbini projeleri için Due Diligence
»Temel yenileştirmenin planlanması
»Temel yenileştirme için kalite güvencesi ve kontrolü

FİRMAYA MESAJ GÖNDER

  • Güvenlik Kodu
Küçük- Büyük harflere duyarlıdır.

SEKTÖRLER

Tüm Sektörler Kapat

POPÜLER FİRMALAR

SON EKLENEN FİRMALAR