• 3,670 TL

  • 4,327 TL

  • 151,35 TL

  • 108.489

"ENERJİDE RÜZGARA VE DİĞER YENİLEBİLİR KAYNAKLARA YÖNELİMİ DESTELEMEK İÇİN UZUN VADELİ POLİTİKALAR UYGULANMALIDIR"

01 Eylül 2015 Salı 13:59

Borusan Lojistik'ten Kaan Gürgenç ile hoş bir sohbet geçirdik.

 

 

1.Bizlere şirketinizden bahsedebilir misiniz? 

Borusan Lojistik, 1973 yılında Borusan Holding bünyesinde grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş, 2000 yılında deneyim ve bilgi birikimini grup dışı firmalara da sunmak amacıyla “entegre lojistik hizmet sağlayıcı” olarak yeniden yapılanmıştır. 2012 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği Balnak satın alması ile Türkiye lojistik sektörünün lideri konumuna gelen Borusan Lojistik, dört stratejik iş alanında yoğunlaşmış bulunuyor. Bu iş alanları; Lojistik Hizmetleri, Liman Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri ve Yabancı Ülkeler Lojistik Hizmetleridir.

 

Gemlik'te stratejik bir konuma sahip olan Borusan Limanı, proje yükü hizmetleri, genel kargo, konteyner, PCC ve RO-RO liman ve terminal hizmetlerini, 7 gün 24 saat kendi uzman kadrolarıyla dünya standartlarında vermektedir. Borusan Limanı, 10.000 TEU kapasiteli dev konteyner gemilerine de hizmet verebilir konuma gelmiştir. 5 milyon ton genel kargo, 400.000 TEU konteyner ve 250.000 araç elleçleme kapasitesine sahiptir. 1400 metre yanaşma yeri ile 360.000 m2 gümrüklü ve gümrüksüz terminal sahasına sahip bulunmaktadır. 450 metrelik lineer rıhtım uzunluğuna ve 14,5 metre su derinliğine sahip olan Borusan Limanı'na büyük ana hat gemileri yanaşabilmektedir. 

 

 

Borusan Lojistik yakın ve etkin coğrafyasında lider olmak hedefiyle yabancı ülkelerdeki faaliyetlerini artırma kararı almış ve bu amaçla 2006 sonunda Borusan Logistics International kurulmuştur. Borusan Logistics International Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kazakistan, Hollanda ve ABD’de  %100 Borusan Lojistik’e ait şirketler ile 3PL hizmetler vermektedir. 

 

Borusan Lojistik’in Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan yeni şirketi ETA da kamyoncu esnafını Türkiye’nin en büyük, en etkin ve son teknolojileri kullanan filosu haline getirirken diğer yandan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere güvenilir, izlenebilir ve uygun fiyatlı nakliye hizmeti sunmaktadır.

 

2.Rüzgâr enerjisi ile ilgili hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

Ülkemiz için stratejik önemi hızla artan rüzgâr enerjisi sektöründe farklı alanlardaki yetkinlik ve deneyimimizi, güçlü altyapımız ve hizmet ağımızla birleştirerek değer ve fark yaratan, anahtar teslim çözüm paketleri sunuyoruz. 


Proje süreçlerindeki tüm olası riskleri üstleniyor, geniş iş hacmimiz sayesinde sahip olduğumuz satın alma gücünü kullanarak maliyetleri minimuma indiriyoruz. 

 

Rüzgâr enerjisi santrallerinin lojistiğinde, süreci baştan sona en ince detayına kadar planlayan ve takip ederek müşterimizin asıl işine odaklanması için zaman yaratıyoruz. Borusan Lojistik’in kurumsal güvenilirliği, operasyonel yetkinliği, liman hizmetleri ve çevreye gösterdiği saygı bizi rekabette öne geçiriyor.

 

Operasyonlarda sürecin başından sonuna kadar tüm aşamaları için hizmet veriyor ve çözüm üretiyoruz. Bu hizmetlere gemi kiralama, taşınacak malzemenin üretildiği ülkeden gemiye taşınması, gemiye yüklenmesi ve varış limanında gemiden tahliye edilmesi dâhildir. Ayrıca malzemenin gümrüklenmesi, stoklanması, nakliyesi, sahada indirilmesi ve ülke içinde ve dışında nakliye için gerekli bütün izinlerin alınmasını da biz yapıyoruz. Nakliyenin gerçekleşeceği yol analizlerini yapıyor ve gerekirse rotada değişiklik yapıyoruz. Dolayısıyla A’dan Z’ye, sürecin tamamını kapsayan anahtar teslim bir çözüm sunuyoruz müşterilerimize. 

 

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz projelerden birkaç örnek vermek isterim. Bunlar arasında Borusan Enerji EnBW’nin Mut RES projesi için türbin malzemelerini Mersin Taşucu limanında tahliyesi,. 1.600 rakımdaki Mut’a taşınması; Borusan Mannesmann’ın ABD’deki Ohio Doğal Gaz Boru Hattı için tedarik ettiği 25.000 ton ağırlığındaki doğal gaz borularının ABD’ye sevk edilmesi ve Mardin Ilısu Barajı için temin edilen malzemenin Macaristan’dan Türkiye’ye taşınması yer alıyor. Bu projede taşınan hareketli bölümlerin (rotorların) her biri 95 ton, sabit bölümlerin (statorların) her biri ise 42,5 tondu. 

 

Borusan Lojistik olarak her zaman müşterilerine fark yaratan hizmetler sunmaya ve onların memnuniyetini sürekli artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. RES sektöründe Borusan Lojistik’le çalışan tüm firmalar hizmet ve çözümlerimizdeki farkı bizzat yaşıyorlar. 

 

3.Yakın gelecekteki projeleriniz nelerdir?

Bu yıl önümüzdeki ilk çeyrekte 10 setlik türbini Alsancak Limanı’ndan İzmir Kemalpaşa’ya taşıyarak gemiden nakliye ve tahliye gerçekleştireceğiz.  

Yılın ikinci yarısı için ise müşterilerimizle yeni projelerde tekliflendirme aşamasındayız. En az 3 proje ile anlaşma safhasına gelmek üzereyiz.

 

4.Sizce rüzgar enerjisi gereken değeri görüyor mu?

Rüzgâr enerjisinin ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki önemi giderek artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın strateji belgesine göre rüzgâr enerjisinde 2023 itibarı ile 20 bin MW seviyesine ulaşılması hedefleniyor. 20 bin MW nokta tahminen o zamanki kurulu gücün yüzde 20’sine tekabül edecek çok önemli bir hedeftir. Türkiye’nin bunu yapacak potansiyeli bulunduğuna da inanıyoruz. Burada önemli olan yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırım yapmanın kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması… Bunlar yapılabildiği takdirde Türkiye hem rüzgârda hem de diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında potansiyelini hayata geçirecektir. 


Zaten bunu yapmak zorundayız. Ülkemizde halen enerji tüketiminin yaklaşık % 60’ı fosil enerji kaynaklarından karşılanıyor. Türkiye’nin enerjide daha kendine yeterli hale gelebilmesi ve dışa bağımlılığını azaltabilmesi için fosil enerji tüketimi oranının azaltılması gerekiyor. Tüm üretim alanlarının temel maliyet girdilerinin içinde enerjinin olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla, başta rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi sürdürülebilir kalkınmamız ve ülkemizin refahı açısından stratejik öneme sahiptir. Ayrıca fosil yakıtların, başta iklim değişikliği ve hava kirliliği olmak üzere çevre üzerindeki olumsuz etkilerine karşılık, yenilenebilir enerji bize doğal kaynakları tüketmeden ve çevreye zarar vermeden enerji elde etme olanağı veriyor. Tüm bu konuların Türkiye’de giderek daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. 

 

 

5.Bu ilgiyi arttırmak için neler yapılabilir?

Enerjide rüzgâra ve diğer yenilenebilir kaynaklara yönelimi desteklemek için uzun vadeli politikalar uygulanmalıdır. Bu politikalar Hükümet tarafından enerji sektörünün de katılımı ile oluşturulmalı ve kararlı bir şekilde uygulanmalıdır. Öncelikle yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyen ve kolaylaştıran adımlar atılmalıdır. Ayrıca kota uygulaması düşünülebilir. Bunlar arasında fosil enerji kaynaklarının kullanımının sınırlanması gibi bir uygulama başlatmak mümkündür. Böylece diğer kaynaklara yönelik yatırımlar artacaktır. 

 

Ayrıca teknolojiye yatırım yapmak önem taşıyor. Yatırımcılar bu alanda TÜBİTAK’ın çalışmalarını ve projelerini destekleyebilirler. Bunun yanı sıra enerjiyi etkin bir şekilde dağıtabilmek için ŞAT sahalarında güncel teknoloji altyapısı kurulmalı, trafo aktarım merkezleri yenilenmelidir. Halen dağıtımda ciddi ölçülerde kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım.  

 

6.Sizce sizin hizmet verdiğiniz sektörde genel olarak yapılan doğrular ve yanlışlar nelerdir?

Kendi sektörümüze baktığımızda ülkemiz lojistik açıdan birçok avantaja ve ciddi bir potansiyele sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  Ne var ki bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz. Bunun için neler yapılması gerektiği konusundaki görüşlerimi kısaca paylaşmak isterim. Öncelikle lojistikte karayolu, demiryolu ve deniz yolu taşımacılığının birlikte, birbirlerini tamamlayacak şekilde ve uzun vadeli bir perspektifle değerlendirileceği bir master plan gerekiyor.  Bu plan aynı zamanda, kaliteli ve nitelikli personel eksiğinin giderilmesine ve bu alanda önemli bir eğitim hamlesine de yer vermelidir. Yine uzun vadeli düşünerek ve yatırımın geri dönüşünü buna göre hesaplayarak denizciliğe yatırım yapılmalıdır. 


Ülkemizin dışarıya açılan kapıları olarak stratejik bir öneme sahip olan limanlarımızın diğer taşımacılık biçimleriyle daha fazla entegre olması önem taşıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın verilerine göre halen Türkiye’de 174 tane liman var. Ancak bunların parmakla sayılabilecek kadar azında demiryolu bağlantısı bulunuyor. Oysa demiryolu da deniz yolu gibi başka bir ekonomik modeldir ve bizim taşımayı denizyoluyla, içerdeki dağıtımı ise demiryoluyla yapılabilecek hale getirmemiz gerekiyor.

 

7.Etkinlikle ilgili görüşleriniz nelerdir? Sizin açınızdan nasıl geçiyor(geçti)?

Bu etkinliğin rüzgâr enerjisi sektörünün gelişimine önemli katkı yaptığını düşünüyorum. Bu kongrede, rüzgâr enerjisinin ulusal ve uluslararası temsilcileri farklı panellerde bir araya gelerek görüş ve bilgi alışverişinde bulunma, ilişki geliştirme fırsatı elde ettiler.  Yeni gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılması sektördeki bilgi birikiminin artması açısından çok yararlı oldu.  Yabancı firmaların ilgisi de bu yıl hayli yüksekti. Sektör bu ilginin olumlu sonuçlarını yakından hissediyor. 

Bizim açımızdan kongre çok verimli geçti. İki önemli anlaşmanın temellerini attık.  

 

 

İNGİLİZCESİ;


1.Could you talk about your company? 

Founded in 1973 to provide services for Borusan Group companies, Borusan Lojistik was restructured as an integrated logistics service provider in 2000 in order to use its knowhow in the service of other companies outside the Group. In December 2012, Borusan Lojistik carried out the acquisition of Balnak Lojistik and became the leader of logistics sector in Turkey. Borusan Lojistik specializes in four strategic business units: Turkey Domestic Logistics Services, Port Services, International Transportation Services and Logistics Services Abroad. 

 

Strategically placed in Gemlik, Borusan Port provides container, general cargo, project cargo, bulk cargo, PCC, porting and terminal services 7 / 24 at international standards with its expert staff. Borusan Port can provide services for giant container ships with the capacity of 10.000 TEU. The port itself currently has a capacity of 5.7 million tons general cargo, 400.000 TEU containers and handling for 250.000 vehicles. It has 1,400 m docking place and 360,000 square meter terminal area. Its 450 m linear dock with a 14.5 m water depth is a first in Turkey and it allows big main line ships to dock.

 

With the aim of becoming a leader in its near and surrounding geographical area, Borusan Lojistik has taken the decision to increase its activities abroad and founded Borusan Logistics International at the end of 2006. Borusan Logistics International provides 3 PL services in the Middle East, United Arab Emirates, Algeria, Netherland, USA and Kazakhstan through 100 % Borusan Lojistik subsidiaries. 

 

ETA, a Borusan Lojistik company, which is first and sole enterprise in Turkey in its field, turns truck drivers into Turkey’s most efficient and technological transportation fleet and provides reliable, observable and economical transport services for small and medium sized companies. 

 

2.In which areas do you provide services for wind energy? 

We combine our expertise in different areas with our strong infra structure and service network to provide end to end solution packages that create value and make a difference in the market of wind power, strategic importance of which is on increase. 

We undertake all possible risks in the processes of project and minimize the costs by using our large business volume and purchasing power. 

We create time for our customers to focus on their real business by planning all details of wind power plant logistics and monitoring its implementation. Corporate credibility, operational talent and port services of Borusan Lojistik, as well as its respect for environment put us ahead in competition.   

 

We provide services for all processes of the operation, from the start to the end and produce solutions. These services include renting ships, transporting the material to the ship from its production facility, loading it into the ship and unloading it from the ship at the arrival port.   We also do customs transactions and storage of the material; its transportation, unloading at the location and we get all the necessary permits in and out of the country. We do road analyses for the transportation and change the route if necessary. So we provide a full solution, from A to Z, for our customers. 

 

I would like to give some examples from projects that we have implemented successfully so far. Among them are discharging turbines from Mersin Taşucu Port for Borusan Enerji EnBW’s Mut wind power plant project, transporting them to Mut at an altitude of 1,600 meters, transporting natural gas pipes – produced by Borusan Mannesmann for Ohio Natural Gas Pipeline, 25,000 tons each – to USA and transporting material for Mardin Ilısu Dam from Hungary to Turkey. In the last project each rotor weighed 95 tons, while each stator weighed 42.5 tons. 

 

Borusan Lojistik will continue to provide services that make a difference for customers and to increase their satisfaction. Those companies that work with Borusan Lojistik in the wind power market are first hand witnesses of the difference of our services and solutions 

 

3.What are your projects for near future? 

In the coming quarter we will transport 10 sets of turbines from Alsancak port to Izmir Kemalpaşa. We will be transporting with and discharging from ship.  

 

At the moment, we are preparing some proposals for projects, which will take place in the second half of this year. We are about to reach agreement on at least 3 projects. 

 

4.Do you think that wind power is given the value that it deserves? 

The importance of wind power and other renewable energy sources has been increasing in our country.  The strategic document, prepared by the Ministry of Energy and Natural Resources, aims to reach a capacity of 20,000 MW in wind power by 2023. 20,000 MW is a very important target and projected to be 20 % of total energy capacity for 2023. We believe that Turkey has the potential to achieve this target. The important point is to improve the investment environment, to facilitate investments and to reduce bureaucracy. If these are achieved, Turkey can realize her potential both in wind power and in other renewable energy sources. 

  

We have to do this anyway. About 60 % of energy consumption in our country comes from fossil fuels. It is necessary to reduce the share of fossil fuel consumption within our total energy consumption in order to make Turkey self dependent in energy and reduce its dependence to foreign countries in this field.  We should also remember that energy is a major cost item in all production processes. Therefore, starting with wind power, development of renewable energy sources is strategically important for Turkey’s welfare and sustainable development. Contrary to fossil fuels, which have negative effects on environment like climate change and air pollution, renewable sources enables us to produce energy without consuming natural resources and causing harm on environment. I believe that all these issues are understood much better in Turkey these days. 

 

 

5.What can be done to increase attention? 

Long term policies are necessary to support the development of wind power and other renewable sources in the energy sector. These policies should be prepared by the Government with the participation of the industry and implemented consistently. Priority should be given to supporting and facilitating renewable energy investments. Implementing a quota can be an alternative. It is also possible to launch policies like restricting the use of fossil fuel sources. It will help to increase investment for other resources.  

 

It is also important to invest in technology. Investors can support TUBITAK projects. Technological infra structure of SAT fields should be updated and transformer relay stations should be renewed in order to diffuse energy efficiently. At the moment there are serious losses in the diffusion process; this should be stopped.  

 

6.What do you think are the rights and wrongs in the sector that you serve? 

Our country has a significant potential and many advantages in logistics sector. However, we can’t make sufficient use of this potential. I would like to share my opinion on this issue. First of all the logistics sector needs a master plan that will look land, railway and sea transportation together with a long term perspective, combining them in a structure where they complement each other. This plan should also include a strong move in education, which will help to solve the problem of missing qualified human resources in the sector. Investments, planned with a long term perspective, should be made in maritime sector.    

We need to integrate our ports, which are strategically important as they are gates opening to abroad, more with other forms of transportation. There are 174 ports in Turkey according to the data of Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications. However, very few of them have railway connection. Railway is another economic model, just like sea. We should transport over sea and conduct distribution on land through railway. 

 

7.What is your opinion on this event? How was it for you? 

I think this event makes a significant contribution to the development of wind power industry. National and international representatives of the industry had the opportunity of coming together, exchanging opinions and building relationships. Sharing new research and developments in the industry was very useful in terms of increasing information. Foreign companies have shown great interest this year and the industry closely feels the positive effects of this interest.   

It was a productive event for us as we put the foundations for two important deals.  
 


Bu haber 2180 defa okundu

DİĞER HABERLER

4. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ İÇİN 28-30 EYLÜL 2017 TARİHLERİNDE İZMİR’DE BULUŞUYORUZ…

4. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ İÇİN 28-30 EYLÜL 2017  TARİHLERİNDE İZMİR’DE BULUŞUYORUZ…

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından dördüncü kez düzenlenecek Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak için Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner Ermin ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mahir Ulutaş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

ENDÜSTRİNİN “CONTACT” NOKTASI

ENDÜSTRİNİN “CONTACT” NOKTASI

Merhaba değerli okurlarımız, 1923’ten bu yana otomasyon alanındaki geleceğe yönelik çözümlerini endüstrinin her alanıyla paylaşan ve yarının akıllı ürünlerini tasarlayan PHOENIX CONTACT bu ayki sayımız için bizlere kapılarını açtı. PHOENIX CONTACT TÜRKİYE Genel Müdürü Gökhan YÜCEL ile firmaları hakkında oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

BAĞLANTI ELEMANLARININ KALESİ

BAĞLANTI ELEMANLARININ KALESİ

Merhaba değerli okurlarımız, 1995 yılından bu yana müşteri odaklı yaklaşımlarıyla faaliyette olan ve ürettiği özel bağlantı elemanları ile inovatif çözümlere destek sağlayan KALELİLER BAĞLANTI ELEMANLARI, kapılarını bizlere açtı. KALELİLER BAĞLANTI ELEMANLARI Dış Ticaret ve Pazarlama Müdürü Demet MUMCU ile firmaları hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Enercon ile Rüzgar Enerjisinde Yeni Ufuklar

Enercon  ile Rüzgar Enerjisinde Yeni Ufuklar

Değerli Rüzgar Enerjisi Dergisi okurları, bu sayımızda sizler için Dünya’nın önemli Türbin imalatçılarından ENERCON’ un Türkiye Genel Müdürü Sn. Arif GÜNYAR beyle sektöre yönelik gelişmeleri değerlendirdiğimiz önemli bir röportaj gerçekleştirdik. Keyifle okumanızı dileriz.

Rüzgar Türbini Servis Platformları Artık Türkiye’de Üretiliyor

Rüzgar Türbini Servis Platformları Artık Türkiye’de Üretiliyor

Değerli Rüzgar Enerjisi Dergisi okurları, bu sayımızda sizler için Avrasya Rüzgar Genel Müdürü O. Buğra AKBIYIK Bey ile sektöre yönelik gelişmeleri değerlendirdiğimiz önemli bir röportaj gerçekleştirdik. Keyifle okumanızı dileriz.

Bağlantı Elemanları Sektörünün Yükselen Yıldızı

Bağlantı Elemanları Sektörünün Yükselen Yıldızı

Değerli okurlarımız, bu sayımızda sizler için Kaleliler’in Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü Sn. Demet Mumcu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi sizleri bu güzel sohbet ile baş başa bırakıyoruz.

ÇOK OKUNANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu